Eenvoud, geweldloosheid, verbondenheid

Christelijk geloof als filosofie (deel 2): Je bent wat je eet

Op 28 februari mag ik deelnemen aan een panelgesprek over vegetarisme. Het project ‘Vegie=Halal’ wordt er die avond gelanceerd, en men heeft mij gevraagd om vegetarisme vanuit een christelijk perspectief te bespreken. Een bijzonder mooie uitnodiging waar ik graag op in wil gaan. Mijn vegetarisme is gegroeid uit een dialoog met moslims, joden en atheïsten. En hoewel ik al langer vegetariër dan quaker ben, wordt het één toch wel door het ander versterkt. Ik wil hier dus een kleine vingeroefening houden naar aanleiding van het panelgesprek. En hopelijk kan ik andere quakers en christenen wat aan het denken zetten.

Hoe het allemaal voor mij begon
Zo’n tien jaar geleden ben ik naar Gent verhuisd en heb ik voor het eerst een grote moslimgemeenschap ontmoet. het enthousiasme waarmee moslims massaal deelnemen aan de vasten tijdens de Ramadan maakte indruk op me. Vanuit het katholicisme is me weinig meegegeven over het vasten. In een sterk verwaterde versie is er ons door priesters en leraren vertelt dat hedendaagse gelovige christenen vooral minder tv kijken of minder snoepen. In realiteit zag ik vooral dat hedendaagse katholieken minder vasten en minder weten over het vasten.

Een kleine duik in de vastentradities vertelde me dat er in het katholiek jaar eigenlijk twee vastenperiodes zijn: de advent en de 40-dagentijd. Daarnaast werd er traditioneel ook gevast op woensdagen, vrijdagen en zaterdagen. Tijdens deze vasten eet men geen vlees. Ik heb me toen verdiept in de betekenis van kerstmis en Pasen, en ontdekte dat deze feesten samenhangen met het wisselen van de seizoenen. De natuur is overigens ook een vindplek voor spiritualiteit voor vele christelijke mystici. De bekendste is natuurlijk Franciscus van Assisi, maar hij was geen uitzondering. Ik heb toen ook vernomen dat seculiere vegetariërs ook om ecologische redenen vlees laten staan. Voor mij was het nog veel te vroeg om vlees te laten, maar ik kon het ecologisch argument wel verstaan. Ik heb voor mezelf de puntjes met elkaar verbonden en besloten me eens aan de traditionele vastenvoorschriften te houden. het was enorm wennen om 40 dagen geen vlees te eten. Maar na drie weken was het toch een gewoonte geworden. Dit sterkte me om de rest van het jaar drie dagen per week geen vlees te eten.

Ik had het nog moeilijk om vis te laten. Ik zag het argument van de CO2-uitstoot niet werken en ik kon me moeilijk inbeelden dat vissen op gelijkaardige wijze pijn zouden lijden. Tot ik het boek ‘Dieren eten‘ van Jonathan Safran Foer las. Bijvangst werd voor mij een reden om ook wat moeite te doen op vis. Na een aantal jaren op zeer geregelde tijdstippen geen vlees te eten, kocht ik voor het gemak geen vlees of vis meer en at ik het enkel als ik op restaurant ga. Dat was ook een soort van respect voor het product: als je het dan eet, zorg dat het dan ook héél lekker is. En ook dat is dan beginnen te verwateren. Want als je dan al eens vegetarisch eet op restaurant, merk je dat de groentjes ook héél lekker zijn! En na een paar jaar was ik dus 99% vegetariër. Inderdaad, één keer per jaar eet ik nog wel eens vlees of vis. Maar dat wil ik mezelf wel vergeven. Mijn motto: beter inconsequent goed dan consequent slecht.

Vegetarisme in christelijke traditie
Het vegetarisme is nooit dé meerderheidscultuur geweest in het christelijk geloof, maar het is wel altijd aanwezig geweest. In de Brief aan de Romeinen van Paulus vinden we al een vermelding van de discussie tussen vegetariërs en vleeseters. De woestijnvaders van de eerste eeuwen leven een sober leven van onthechting en versterving van het ego. En ook zij aten geen vlees. Zij werden hiervoor geapprecieerd door de andere christenen. Zodanig dat in de komende eeuwen woestijnvaders en andere kluizenaars door de christelijke gemeenschappen zullen worden uitgenodigd om bisschop te worden. Dit is overigens nog steeds de traditie in de orthodoxe kerken. En deze bisschoppen zullen hiervan gebruik maken om hun ascetische oefeningen te populariseren onder de christenen. Hieruit ontstaan de uitgebreide vastenkalenders van de katholieke en orthodoxe kerken. En in die vastenperiodes dus niet alleen spirituele oefeningen maar ook: een vegetarisch dieet. Sindsdien is vegetarisme eigenlijk nooit echt weggeweest in de christelijke tradities. De meeste katholieke bedel- en kluizenaarsordes leven op een vegetarisch dieet. In het protestantisme zal met de kloosterordes het vegetarisme even verdwijnen. Maar vanaf de 19e eeuw zal het juist vanuit die kleine kerken hernieuwde aandacht krijgen. De nu seculiere Vegetarian Society is begin 19e eeuw ontstaan vanuit de Bible Christian Church. Vele christen-anarchisten zoals Tolstoj zullen vanuit het levensideaal van compassie een vegetarisch dieet volgen.

Het verschil met seculier vegetarisme
Het belangrijkste verschil tussen seculier en christelijk geïnspireerd vegetarisme ligt in het ‘utilitair’ argument. Veel seculiere vegetariërs vertrekken vanuit de ethisch theorie van het utilitarisme: moreel goed is wat bijdraagt tot het grootste geluk voor het grootste aantal. Geluk is dus hét na te streven doel in het leven. En dieren eten draagt niet echt bij tot het geluk van dieren, uiteraard. In de abrahamitische godsdiensten zijn geluk en zin geen synoniemen. Het lijden heeft een eigen plaats in het leven. In zeker opzicht kunnen we ook maar gelukkig zijn omdat we weten wat het betekent om ongelukkig te zijn.

Dit heeft belangrijke conesequenties voor het vegetarisme. Binnen een christelijke ethiek is niet het lijden maar het geweld te vermijden. Een utilitarist kan zich in volle ernst afvragen of je moet ingrijpen als je een leeuw een antilope ziet achtervolgen. Binnen een christelijke ethiek is dit een onzinnige vraag. Immers, de leeuw heeft niet dezelfde morele vrijheid als een mens. Een leeuw volgt zijn natuur, het is een vleeseter en het is onvermijdelijk dat er ooit een antilope gedood zal worden. De mens kan zich altijd de vraag stellen of hij vlees mag eten als hij weet dat het ook niet hoeft. We kunnen dus gemakkelijk tegen onze natuur als alleseter ingaan zo lang we onze eigen gezondheid niet schaden. En met een vegetarisch dieet bestaat daar geen gevaar voor.

Christelijke argumenten voor vegetarisme
Wat zijn de belangrijkste overwegingen voor een christen om vegetariër te worden? Ik wil even de ecologische en ethische argumenten achter ons laten en kijken wat er op strikt spiritueel niveau leeft.

De profeet Jesaja schetst een toekomstbeeld waar ‘het kind bij het nest van de adder speelt en de panter zal naast het geitje liggen’. In het boek Genesis (Gen 1: 29-30) wordt er vertelt dat bij de schepping dieren enkel planten eten en mensen enkel de zaden en vruchten van de planten. Dit scheppingsverhaal is in de katholieke traditie ook de eerste lezing van het Paasfeest. Het evangelie van Johannes onderschrijft dat niet alleen de mens maar de hele schepping in  teken van Jezus’ komst staat (Joh 1: 1-3). Doorheen de hele joods-christelijke traditie zien we dus dat het goddelijke Liefde zich niet beperkt tot de mens, maar de gehele schepping vervult.

De natuur is vindplaats en metafoor voor Gods wil. Augustinus van Hippo herinnerde de theologen eraan dat God ons twee boeken had gegeven: de bijbel en de natuur. Een goed theoloog interpreteert beiden. Hierbij sluit hij aan op de evangelies en het boek Openbaringen. In de parabels gebruikt Jezus regelmatig beelden uit de natuur, terwijl Openbaringen in een visioen de tijdelijke wereld als metafoor voor het eeuwige onthult. Hugo van Sint-Victor, theoloog en mysticus, zal schrijven in de 12e eeuw schrijven dat de mens is geschapen ‘met God boven zich en de wereld onder zich. Het was noodzakelijk dat de zichtbare wereld op deze wijze werd geordend, opdat de mens uitwendig zou ontdekken welk onzichtbaar goed hij inwendig moest zoeken.’ (Uit: De drie dagen van het onzichtbare licht).

Voedsel is heilig. In het Onze Vader bidden christenen om het dagelijkse brood, en het breken en delen van brood is een belangrijk ritueel voor de meeste christenen. We zien Jezus regelmatig de maaltijd delen met zijn volgelingen. Voedsel heeft een sociale en spirituele betekenis. Voedsel kan menselijke en/of ecologische relaties breken of helen. Het is maar aan ons om te kiezen wat we doen. Door bewust om te gaan met voedsel maken we voedsel tot wat het behoort te zijn. En op dezelfde wijze maken we hiermee onszelf tot wat wij behoren te zijn. Je bent wat je eet.

En vanuit quaker perspectief? 
Voedsel heeft altijd een bijzondere aandacht gekregen in de quakertraditie. De eerste quakers waren sterk beïnvloed door het puritanisme. Voor heel lange tijd was het taboe om alcohol te drinken. Dit had ook een ethische insteek als je beseft dat alcohol het gebruik van geweld sterk doet toenemen. In de 18e eeuw namen figuren als John Woolman en Benjamin Lay het voortouw in de anti-slavernijbeweging door voedsel te weigeren dat door een slaaf is klaargemaakt. In de 19e eeuw werd het mooie Anti-Slavery Alphabet gedrukt waar lagere schoolkinderen gevraagd werd snoepjes te weigeren die door slaven zijn gemaakt. Begin 20ste eeuw zal de Cadbury-familie er actief op toezien dat er geen slavernij of onderbetaalde arbeid plaatsvond op de plantages van hun toeleveranciers van cacao.

Voor de quakers is het christelijk geloof niet te vatten in regels, kalenders of rituelen. Geloof is wat je doet in je dagelijkse leven. Het is een inspiratie, een filosofie en een levenswijze. Op dagelijkse basis kan je getuigen van wat jouw beweegt en inspireert. Ik ben heel blij te zien dat Friends House in Londen bijzondere aandacht schenkt aan vegetarisch en fair trade gerechten. En het is heel attent dat op bijeenkomsten er altijd wel een vegetarisch alternatief te verkrijgen is. En hopelijk zullen er meer vrienden ervan overtuigd geraken om de consumptie van vlees te minderen.

Voor mij persoonlijk stopt het niet bij vegetarisch eten. Ondertussen is het vegetarisme een gewoonte geworden. En de vasten is voor mij echt een oefening geworden om een betere versie van mezelf te vinden. Aandacht voor je voedsel vraagt ook aandacht voor het milieu en de arbeidsomstandigheden waar dat voedsel uit voorkomt. Het laat je niet alleen nadenken over milieu in het zuiden maar ook over de boeren in het noorden. Het welzijn van dier en milieu sluit het welzijn van mensen niet uit. Alles hangt met alles samen, zowel ecologisch als economisch. De getuigenissen van een John Woolman en een Benjamin Nay inspireren me om dat grotere plaatje te zien, en om te beseffen dat ik ook een steentje hierin heb bij te dragen.

Een joodse spreuk zou zeggen: ‘het stuk wereld dat je kan veranderen, is exact twee armlengtes groot.’ Maar binnen die armlengte kan ik gemakkelijk uitreiken naar andere armlengtes. Dat is de overtuiging achter de quaker getuigenis. Met dit kleine schrijven hoop ik jullie een beetje te openen voor inspiratie. Doe als ik, begin met kleine stapjes. Laat je eventueel leiden door een routine of kalender. Als het je helpt om vooruitgang te maken, dan is het zeker goed. Luister naar jezelf en je eigen draagkracht. En sta ook open voor de uitdagingen die je krijgt vanuit de stilte, de inspiratie en innerlijke stem. Laat de moed niet zakken en wees mild als je niet aan je eigen hoge verwachtingen voldoet. Beter inconsequent goed dan consequent slecht.

En nu ben ik eigenlijk nieuwsgierig naar jullie eigen ervaringen. Op welke manier gaan jullie bewust om met voedsel? En heeft dat voor jullie ook een spirituele betekenis?

Advertisements
Standard
Spiritualiteit, waarheid

Christelijk geloof als filosofie (deel 1)

Religies verbinden door verhalen en rituelen. Ze geven voorschriften voor het leven en symbolen om identiteit te creëren. Filosofieën zijn theorieën die het leven proberen te verstaan. Als de filosoof zich inlaat met vragen over goed en kwaad, kan er een praktijk uit voortkomen. Maar meestal drukt hij of zij dit niet uit met symbolen, en voelt hij zich enkel geestelijk verbonden met gelijkdenkenden. De westerse mens voelt zich veel gemakkelijker bij het begrip filosofie dan religie. De eerste wordt met vrij dialoog geassocieerd, terwijl de laatste aan identiteit en autoriteit is verbonden. Veel heeft te maken met onze eigen westerse, christelijke geschiedenis.

Reformatie en Ultrareformatie

In de 16e eeuw formuleerden Maarten Luther en Johannes Calvijn de beginselen van de Reformatie. De rijke roomse liturgie moest het afleggen tegen het protestantse Woord waarbij de thema’s van zonde en moraal centraal kwamen te staan. Theologische debatten zouden voor enkele honderden jaren het religieuze leven domineren. Geloof zou vanaf nu gelijk staan aan theologische kennis en moraal. Dit ging echter nog steeds gepaard met de autoriteit die de kerk toen had.

Binnen de schoot van de Reformatie wilden sommige gelovigen de hervormingen nog verder door voeren. Zij droomden van een gewetenskerk, een kerk waarvan de leden als volwassenen bewust kiezen voor het geloof. Anabaptisten, mennonieten, quakers zouden hiermee de ‘Ultrareformatie’ vormen. Zij legden een nieuwe dimensie in ons verstaan van het fenomeen godsdienst, nl. dat van een bewuste levenskeuze.

De christen als filosoof

Samen met de secularisatie hebben deze historische ontwikkelingen, die ik hier zéér kort door de bocht schets, ertoe geleid dat mensen andere verwachtingen hebben tegenover zingeving. Traditie en identiteit staan niet meer centraal, maar wel inzicht in het leven en de mogelijkheid om zelf bewuste levenskeuzes te maken. Filosofieën zijn in daarom veel aantrekkelijker dan religies. Binnen de Ultrareformatie wordt geloof als een bewuste keuze ervaren en als een alledaagse levenspraktijk beleefd.  De Ultrareformatie sluit hiermee bijzonder dicht aan bij wat we nu ‘levensfilosofie’ noemen. In deze volgende reeks wil ik uit deze rijkdom putten om het christelijk geloof als filosofie te presenteren. Met quakers gaan we op zoek naar bronnen van persoonlijke groei en verbondenheid, kijken we naar de waarde van opvoeding en gemeenschap, denken we na over de kleren die we dragen, en samen met Amish en Shakers kijken we naar de plaats die technologie in ons leven inneemt.

En hoe versta jij het verschil tussen religie en filosofie? Is een christelijke filosofie volgens jou mogelijk?

Standard
Eenvoud, gelijkheid, geweldloosheid, waarheid

Renke Meuwese: een vriend in Calais

Dag Renke. Van harte welkom op onze blog. Vertel misschien eerst iets voer jezelf. Wie ben je en waar kom je vandaan?

            Ik kom oorspronkelijk uit Groningen in Nederland. Ik heb in Utrecht Geschiedenis gestudeerd, en ben enige jaren geschiedenisdocent geweest. Als vrijwilliger heb ik in Utrecht ook voor dak- en thuislozen gewerkt. Ik ben lid van de Nederlandse Jaarvergadering van de Quakers, en schrijver geweest van de Jonge Vrienden van Europa en het Midden Oosten (EMEYF).

 

Jij bent in 2015 naar Calais getrokken om er als voltijds vrijwilliger te werken. Kan je ons iets meer vertellen over je motivatie en hoe je tot dat besluit bent gekomen?

            In de vroege zomer van 2015 was ik bij een Quaker wijdingssamenkomst in Zuid-Frankrijk. In een groepsgesprek achteraf over onze waarden in de praktijk opperde ik: als we in gelijkheid en vrede geloven, waarom zijn we dan niet in Zuid-Italië of Griekenland om de bootvluchtelingen te helpen? Een andere aanwezige Vriend opperde toen dat mensen verschillende roepingen hadden. Dat wekte iets op in mij, ik begon me af te vragen of ik hier de tijd, energie en vaardigheden voor had. Maar ik zag het eigenlijk niet zitten om in een onduidelijke situatie in Zuid-Italië of Griekenland te werken, terwijl ik weinig Italiaans en geen Grieks spreek. Toen ontdekte ik via een serie video-rapportages van de Engelse krant The Guardian dat er zo’n 3000 vluchtelingen in Calais bivakkeerden. Ik zocht op hoeveel inwoners Calais heeft, dat zijn er zo’n 80.000. En ik vergeleek de omvang van het aantal vluchtelingen in Calais met het aantal daklozen in Utrecht, en kwam tot de conclusie dat een stad van die omvang niet zomaar de vrijwilligerscapaciteit kon hebben om adequaat voor deze mensen te zorgen.

Vervolgens ben ik gaan Googlen naar hulporganisaties in Calais. Dat leverde niet zoveel op, alleen een link naar een facebookgroep: “Calais Migrant Solidarity (No Borders)”. Deze groep groeide destijds onvoorstelbaar snel: duizenden, later tienduizenden mensen wilden op een concrete manier de vluchtelingen in Calais helpen. Aangezien deze groep eigenlijk gemaakt was om politieke actie te organiseren, is er later een tweede groep gemaakt om de materiële hulp te organiseren, met de uiteindelijk nogal ingewikkelde naam “Calais People to People Solidarity – Action from the UK”. Ik ben ook enige tijd één van de admins van deze groep geweest.

Via de facebookgroepen kwam ik in contact met de Calaisiaanse Association Salam, met wie ik mijn eerste week in Calais werkte. Maar al gauw kwam ik tot de conclusie dat de voltijds vrijwilligers van Salam volledig opgebrand waren, en niet meer in staat waren om hun kennis over te dragen of te overleggen. Ik ben toen op eigen initiatief met mensen van de facebookgroepen en anderen die ik toevallig in het kamp tegen kwam afval in het kamp gaan opruimen. Daarna kwam ik in contact met de oprichters van Help Refugees, en heb hen geholpen om belangrijke contacten met reeds aanwezige vrijwilligers en vluchtelingen te maken. Daarna heb ik in hun pakhuis gewerkt, eerst als hoofd kledingsortering, en later als donatie coordinator.

Wie zijn de ‘transitmigranten’ van Calais?

Tot eind October 2016, toen het kamp ontruimd werd, waren er zo’n 10.000 vluchtelingen in Calais. Zo’n 40% van hen kwam uit Afghanistan en ook zo’n 40% uit Soedan/Zuid-Soedan. Zo’n 10% kwam uit Eritrea/Ethiopië. De rest kwam uit allerlei landen: Koeweit, Irak, Syrië, Pakistan, Iran… Eigenlijk waren deze mensen van alle leeftijden, met een opmerkelijk grote groep, zo’n 1000 op het hoogtepunt, alleenstaande minderjarigen. Afghanen en Soedanezen waren in overweldigende meerderheid man, de vluchtelingen uit Eritrea en Ethiopië ongeveer evenveel mannen als vrouwen.

Veel van deze mensen waren in hun land van oorsprong relatief welvarend en opgeleid: dat moet wel om de kosten van het vervoer en de smokkel richting Europa te kunnen betalen.

De meeste mensen hebben nog maar recent van Calais gehoord, maar hoe lang is dit al gaande?

Calais is natuurlijk al heel lang een plek waar vluchtelingen langs komen. De recente geschiedenis ervan begon in 1998, toen vluchtelingen van de Kosovo-oorlog probeerden in het Verenigd Koninkrijk te komen. In Calais zijn de vluchtelingen dan ook tot ver in het vorige decennium “Kosovars” genoemd.

Tot 2005 had het Rode Kruis in Sangatte, even buiten Calais, een officiele opvang. Die werd de Britten en de Fransen te groot, en dus sloten zij een deal met het Rode Kruis: alle vluchtelingen die op dat moment aanwezig waren in het kamp konden kiezen tussen Groot-Britannië en Frankrijk, waar zij dan heen vervoerd zouden worden. Daarna werd het kamp gesloten.

Sindsdien zijn er meer en minder openlijk getolereerde, maar altijd onofficiële kampen geweest. Per 1 April 2015 was er “de Jungle”, het bekendste kamp. De oorsprong daarvan ligt bij de Franse authoriteiten: zij openden vlak naast de Jungle een dagverblijf waar ook maaltijden, douches en telefoonoplaadpunten waren. Daarnaast vertelde de politie vluchtelingen die ze in Calais en omstreken vonden dat ze in het braakliggende land van “de Jungle” niet door hen lastig gevallen zouden worden met traangas, een belofte die zo’n zes maanden stand hield.

Hoe gaan de Franse en Europese overheid om met deze mensen?

De Franse staat zet al jaren pelotons CRS in, de oproerpolitie, vergelijkbaar met de Directie Openbare Veiligheid. De pelotons komen uit het hele land en verblijven elk voor enige maanden in Calais. De mentaliteit van de eenheden verschilt enorm, maar een aantal technieken wordt door allemaal gebruikt. Zo is het confisceren van de schoenen van vluchtelingen standaard, hoewel daar geen procedure voor bestaat. Daarnaast wordt er erg veel traangas en pepperspray gebruikt: een voormalig hoofd van de politie in Calais bevestigde dat er in Calais tien keer zoveel traangas gebruikt wordt als in Parijs. Human Rights Watch bracht afgelopen zomer een rapport uit waarin stond dat de Franse politie stelselmatig slapende vluchtelingen met traangas bestookte. Dit is uiteraard compleet tegenstrijdig met waar traangas voor gebruikt zou moeten worden: het uit elkaar drijven van aggressieve menigtes. De Franse staat heeft daarop een eigen officieel onderzoek uitgevoerd dat de conclusies van HRW volledig bevestigde. Er lijken weinig concrete consequenties aan verbonden te worden.

Op dit moment worden vluchtelingen uit Afghanistan, Eritrea, en Soedan op grote schaal gedeporteerd naar land van herkomst, of soms het land van vermeende herkomst. Zo heeft de EU begin oktober 2016 een akkoord met Afghanistan getekend waarmee Afghanistan accepteert dat mogelijk honderdduizenden Afghanen terug naar Afghanistan worden vervoerd. Dit kunnen nu ook alleenstaande minderjarigen zijn, waarvan het de bedoeling is dat zij met Europees geld in Afghanistan in een internaat verblijven. De UNHCR wijst deportaties naar Afghanistan af, omdat er eigenlijk geen veilige delen van het land zijn.

De ‘transitmigranten’ van Calais, zijn het vluchtelingen of gelukszoekers?

Vrijwel iedereen komt uit een onvoorstelbaar gevaarlijke of uitzichtloze situatie. De Soedanezen en Afghanen komen uit landen die al decennia verscheurd zijn door oorlogen. Voor een vrij groot deel van de Soedanezen geldt dat ze al een keer eerder gevlucht waren: naar Libië, waar ze sinds de val van Ghadaffi niet meer veilig zijn. In Eritrea en Ethiopië is de oorlog maar een marginaal verschijnsel (officieel zijn beide landen nog steeds in oorlog met elkaar), maar is die wel het excuus tot een harde dictatuur. In Eritrea is er een onbeperkte burgerlijke dienstplicht, waarin mensen decennia lang beloofd wordt dat ze echt bijna vrij zijn, maar ondertussen voor een hongerloon verplicht door moeten werken. In Ethiopië wordt de Oromo bevolkingsgroep van hun land verjaagd en kan elke Oromo die daar moeilijk over doet het met zijn leven bekopen.

Maar de negatieve lading aan “gelukzoekers” is wat mij betreft onterecht. Iedereen, ongeacht oorsprong of levensverhaal, is op zoek naar geluk. Heel weinig vluchtelingen zijn alleen maar op de vlucht ergens vandaan. Om de vlucht dragelijk en de moeite waard te maken moeten ze ook ergens naartoe vluchten. Velen idealiseren het Verenigd Koninkrijk dankzij BBC World Service en de koloniale erfenis. En ze maken een ontstellend negatieve kant van Italië en Frankrijk mee, dus het is geen wonder dat ze daar niet willen blijven.

En jij bent dan naar Calais gegaan. Hoe is je verblijf daar verlopen?

In eerste instantie kwam ik steeds voor maar een paar weken. Maar aangezien veel andere vrijwilligers er maar voor een weekend waren, was mijn ervaring al snel erg waardevol en ik kwam dus weer terug. Het was ook erg moeilijk om thuis te zitten en het nieuws uit Calais, maar ook uit Griekenland, Italië, Servië en andere landen te lezen.

Ik heb geholpen om Help Refugees in contact te krijgen met de Calaisiaanse organisatie Auberge des Migrants. Samen hebben zij toen een pakhuis gehuurd, waar later ook Refugee Community Kitchen, Calais Kitchens, Calais Woodyard en Utopia 56 ondergebracht werden. Ik legde mij al snel toe op de sortering van de kleding. Iets waar ik eigenlijk weinig ervaring mee had, maar het leiden van teams en het dagelijks trainen van nieuwe mensen ging mij wel goed af. Het was fijn om een duidelijke functie te hebben en om andere vrijwilligers te helpen om een nuttige bijdrage te leveren, al waren ze er misschien maar een dag.

Later ben ik gevraagd om de correspondentie met inkomende donateurs van goederen en cash af te handelen, als zogenaamde donations coordinator. Ook een erg leuke functie: het is mooi om te merken hoe blij je mensen kunt maken door hen uit te leggen hoe ze je kunnen helpen.

In October 2016 is het kamp afgebroken en zijn de vluchtelingen voor een groot deel per bus naar andere delen van Frankrijk vervoerd. Terwijl dat gebeurde brak er brand uit, en verklaarden alle Franse authoriteiten dat de ontruiming onverwacht vroeg af was, wat de internationale media letterlijk overnamen. Dit was niet waar, er waren nog duizenden mensen in het brandende kamp. Ik heb toen contact opgenomen met Nederlandse media, waar ik al eerder door geïnterview was (zowel RTL als de NOS), en heb toen bij beiden opgehelderd dat het probleem allerminst opgelost was. In de week daarna zijn 1500 minderjarigen in barakken gehouden tussen de smeulende resten van het kamp, met één officiële maaltijd per dag en geen begeleiders behalve CRS en beveiligingspersoneel, die ‘s nachts niet eens aanwezig waren. Misdadige nalatigheid die niet door overmacht verklaard kan worden, omdat het probleem slechts zo acuut was door de (vooraf door alle NGO’s afgeraden) zeer snelle ontruiming.

Als vrijwilligers brachtten we veel tijd met elkaar door. Het is een soort familie geworden die ik nooit zal vergeten. Verschillende collega’s hebben liederen en gedichten over onze ervaringen geschreven en er is een film in de maak, On our Doorstep. Al met al een ervaring die mijn leven vele malen rijker heeft gemaakt.

Zijn er veel vrijwilligers in Calais? Welke organisaties zijn hierbij betrokken en welk soort werk verrichten ze?

Er zijn nu tussen de 50 en 100 vrijwilligers in Calais, aanzienlijk minder dan in 2016. Hoewel het aantal vluchtelingen nu veel kleiner is dan toen, nog zo’n 1500, is de nood relatief groot omdat de politie hen en hun spullen geen dag met rust laat. Refugee Community Kitchen kookt elke dag maaltijden en levert drinkwater. Help Refugees en Utopia 56 distribueren kleding, hygiëne artikelen en slaapzakken. Refugee Youth Service informeert de alleenstaande minderjarige vluchtelingen over hun wettelijke rechten en hun alternatieven voor de extreem gevaarlijke overtocht naar Dover.

Waarom zouden quakers betrokken moeten zijn bij de vluchtelingenproblematiek?

            Quakerwaarden van gelijkheid en vrede leiden ons naar de medemens die onderdrukt wordt, om hen bij te staan. En de Quakerwaarde van eenvoud leidt ons ertoe om luxe op te geven en basale levensbehoeften van anderen te voorzien. Het leven als vrijwilliger in Calais is erg eenvoudig: je eet hetzelfde als de vluchtelingen, en slaapt doorgaans in een stacaravan met je collega’s.

Een laatste vraag: welke boodschap wil jij uitdragen naar de wereld?

Blijf met mensen in je omgeving in gesprek over moeilijke onderwerpen. En als je denkt dat anderen bevooroordeeld zijn en je vindt dat heel erg, zorg er dan voor dat je zelf niet spreekt vanuit je eigen vooroordeel, maar uit ervaring. Zoek de mensen waar je in je uitspraken zo om geeft op, zodat je je familie, buren en collega’s niet toespreekt vanuit evenveel onwetendheid als zij hebben.

Standard
Spiritualiteit, verbondenheid

De taal van cirkels (deel 2)

Elke week zat ze in onze kring. Ze kwam regelmatiger dan ik naar de bijeenkomsten. Op een dag was ze naar binnen gestapt. Een jonge vrouw. Een studente, vermoedde ik. Wat meer op haarzelf gekeerd. Het duurde even voordat ze haar verhaal begon te doen. Na elke bijeenkomst houden we een kop koffie klaar, zodat we wat kunnen bijpraten. De innerlijke mens heeft ook wat verwarming nodig, niet waar? En bij een kop koffie vertelde ze wat over zichzelf, met mondjes mate.

Tot op een dag dat ze tijdens in de cirkel recht stond, en van de stilte gebruik maakte om te spreken. Ik weet niet meer hoe ze het verwoordde. Maar het werd duidelijk dat ze heel wat op een rijtje te zetten had. Een aantal personen in haar directe omgeving hadden kanker gekregen, waarvan enkelen terminaal. Dat is veel om te verwerken. En op zoek naar zingeving, had ze de quakerbijeenkomst gevonden. Nu stond ze recht om haar verhaal te delen. Ze deed het rustig, sereen. Iedereen voelde dat ze haar antwoord had gevonden. Na die dag hebben we haar niet meer terug gezien.

Wat mij betreft, is deze herinnering de mooiste illustratie van wat een quakercirkel kan betekenen. Er zijn geen verwachtingen, enkel openheid. Stilte is als een diepe put waarin je je zorgen kan werpen, een geestelijke branding waar je eens goed tegen kan roepen, een bron waaruit je kracht kan putten. Als dat veilige gevoel van ont-moeten verdwijnt, is elke vorm van spiritualiteit en zingeving vergeefs. Het is goed om in een rusteloos leven een veilige haven te vinden. Ook al is het maar tijdelijk.

Standard
Jezelf, Spiritualiteit, waarheid

Moet je als quaker in God geloven?

Moet je als quaker in God geloven? Eigenlijk moet ik er dringend een kort antwoord op vinden. Want als zo veel met het quakerisme, kan je er niet zo maar ja of neen op antwoorden. Ik zal proberen om een kort overzicht te geven voor het quakerisme als beweging, en daarna een persoonlijk antwoord formuleren.

Net als het soefisme in de islam, is het quakerisme een mystieke stroming die doorheen de verschillende denominaties beweegt. Hierdoor vind je ook alle mogelijke opvattingen over God terug in de wereldwijde quakerbeweging. Aan het ene uiterste staan de evangelical quakers, die net als andere evangelicals bijbelvast geloven en een heel orthodox godsbeeld hebben. Aan het andere uiterste van het spectrum staan de nontheist quakers. Zij geloven niet in God, maar willen spiritualiteit wel een plaats in hun leven geven. En daar tussenin bevindt zich een héél spectrum aan traditionele christenen, new age-spiritualiteit, tot zelfs moslims en joden. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat in het quakerisme de persoonlijke beleving centraal staat. Voor de liberal quaker is dat de meest persoonlijke ervaring van God, het Hogere, het Inwaardse Licht, de Stilte, …, voor een evangelical quaker is dat de persoonlijke ervaring van Jezus.

Voor mij persoonlijk is het een hele verrijking dat al deze persoonlijke ervaringen naast elkaar mogen bestaan. Persoonlijk ben ik een zeer rationeel, en kan ik de beleveniswereld van de atheïst zeer goed begrijpen. Net als Klaas Hendrikse noem ik mezelf graag ‘een atheïst die gelooft in God’. Hoewel dat contradictorisch klinkt, voel ik me zeer thuis in die paradox. Maar dit is mijn persoonlijke visie, en die hoeft niet per se te corresponderen met dat van andere quakers. In de Brusselse meeting kan ik bijv. bijzonder genieten van Ann. Zij is een oudere vrouw, oorspronkelijk van Californië afkomstig. In haar spiritualiteit beantwoordt ze aan alles wat je bij een jaren ’68 hippiemeid kan voorstellen. Maar ze beleeft het op een zeer authentieke manier, en daarom ook zeer verrijkend. Of neem Jan, die in een Jehovahgezin is opgegroeid en nooit een hoger diploma heeft behaald, maar waarschijnlijk iedere theoloog onder tafel praat. Of Babs en Dirk, die beiden zeer actief zijn in de katholieke kerk, christelijke meditatiegroepen en retraites. Allemaal hebben ze een godsbeeld dat tegelijk veraf en dichtbij staat bij mijn belevenissen.

En dat vind ik dus bijzonder verrijkend aan de quakerbeweging. Dat er verschillende visies naast elkaar mogen bestaan en van elkaar mogen leren. Wat is jouw persoonlijke visie? Heb jij een persoonlijke idee van God, of wil je juist als atheïst vorm geven aan je spiritualiteit? Deel het gerust in je commentaar. Ik kijk uit naar jullie reacties!

Standard
geweldloosheid, waarheid

Tien mythes over vrede en geweld ontkracht

Mythe 1: Godsdienst is de belangrijkste oorzaak van oorlog
We gaan een aantal populaire stellingen over vrede en geweld eens van ditchterbij bekijken. En uiteraard moeten we met dit topic beginnen. Er gaat geen discussie over de actuele conflicten voorbij, of godsdienst komt ter sprake. En dan is al snel het oordeel geveld: de meeste oorlogen zijn veroorzaakt door godsdienst. Dat is een interessante stelling, want ‘de meeste’ kunnen we tellen. Gelukkig heeft iemand dit al voor ons gedaan. Cijfers die regelmatig te vinden zijn in opiniestukken verwijzen naar ‘The Encyclopedia of Wars’ (Charles Philips en Alen Axelrod), een lijvig werk dat alle gedocumenteerde oorlogen uit de geschreven geschiedenis bevat. Wat blijkt: uit de 1763 gevoerde oorlogen worden 123 als ‘religieuze oorlog’ gedocumenteerd. Dat is zo’n 7% van alle gevoerde oorlogen. Een bevredigend cijfer, want er bestáán religieuze oorlogen, maar blijkbaar ook niet zo veel als we afgaande op de publieke opinies moeten vermoeden.
Maar wat noemen we een religieuze oorlog, en mogen we godsdiensten enkel verantwoordelijk stellen voor de expliciete religieuze conflicten of gaat hun verantwoordelijkheid verder? Een terechte vraag die niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. De betrokkenheid van de VS in Irak werd aan het begin soms gelardeerd met religieus taalgebruik (crucades), en de Amerikaanse troepen krijgen een pastorale begeleiding. Maar we zullen niet snel geneigd zijn om dit een religieuze oorlog te noemen. In de Spaanse Burgeroorlog was de betrokkenheid van de kerk al wat groter. De rooms-katholieke kerk werd geviseerd door bepaalde republikeinse troepen, en omgekeerd verleende de rooms-katholieke kerk ideologische steun de Franco-troepen. Maar hoewel het een reële en actieve breuklijn was, was het zeker niet de enige en laat staan de hoofdzakelijke. In eerste instantie ging de burgeroorlog over het behoudt van de Spaanse republiek. In dergelijke conflicten kunnen we stellen dat godsdienst een rol van verantwoordelijkheid draagt. Maar als we deze nuances in kaart brengen, dan blijkt al snel dat het aantal écht zuivere godsdienstoorlogen nog lager ligt dan The Encyplopedia of Wars zou suggereren.

 

Standard
geweldloosheid, waarheid

Werkt geweldloosheid?

Als pacifist krijg je vaak te horen dat geweldloosheid niet werkt. Of dat het enkel werkt binnen democratische samenlevingen, maar zeker niet om een gewelddadige dictator te verdrijven. Tot voor kort was er hier ook geen wetenschappelijk onderzoek naar verricht, en werd de discussie voornamelijk gestuurd door ideologie en buikgevoel. De jonge Amerikaanse onderzoekster Erica Chenoweth bracht hier verandering in.

Samen met haar collega bracht ze alle opstanden groter dan 1000 mensen in kaart, die zich tussen 1900 en 2006 hebben afgespeeld. Hierop heeft ze een statistisch onderzoek uitgevoerd, en de resultaten verrasten haar. Van alle gewapende opstanden, waren er slechts 26% succesvol. Van de ongewapende opstanden bleken er 53% succesvol te zijn. Bovendien bleek dat de ongewapende opstanden meer kans hadden om democratische instituten voort te brengen, zowel de geslaagde als de niet geslaagde opstanden.

Bij aanvang van haar onderzoek, vooronderstelde Chenoweth dat de successen omgekeerd zouden liggen. Daarnaast vooronderstelde ze ook dat de gewapende opstanden altijd of vaak vooraf zouden zijn gegaan door mislukte, ongewapende opstanden. dat laatste bleek niet het geval te zijn. het meest verrassend was echter de vaststelling dat door de jaren heen, ongewapende opstanden aan succes leken te winnen.

Met haar onderzoek toont ze niet aan dat geweldloosheid altijd werkt. Maar het maakt wel empirisch duidelijk dat geweldloos verzet succesvoller is. Uit case studies bleek dat hier een goede verklaring voor te vinden is. Gewapend verzet heeft nood aan fysiek sterke, goed getrainde mensen, die ook nog eens bereid zijn om in harde omstandigheden, in bergen en jungles, te overleven. Bovendien wil ze haar plannen zo veel mogelijk geheim houden. Terwijl geweld exclusiviteit in de hand werkt, kan geweldloos verzet sneller aan draagvlak winnen. Je hebt geen speciale training nodig, iedereen kan eraan deelnemen. Bovendien vindt het plaats op de straten en pleinen die iedereen kent.  Wil geweldloos verzet succesvol zijn, dan moet het slechts 2,5 tot 5% van de bevolking weten te mobiliseren. Met dit aantal zijn er voldoende connecties met alle lagen van de bevolking, ook van leger en overheid, om voldoende psychologische impact te hebben. Een militair gaat immers tweemaal nadenken alvorens hij schiet, als hij weet dat er een neef of tante in het volk meeloopt.

Het onderzoek van Chenoweth geeft ons interessante inzichten in de internationale politiek, waar we als vredesactivisten mee aan de slag kunnen gaan. In de eerste plaats is het de moeite waard om aandacht te blijven vragen voor geweldloosheid. In het onderwijs kunnen we meer aandacht vragen voor geweldloos verzet dan voor oorlogen in de lessen geschiedenis. Waarom kent bijvoorbeeld iedereen het gewapend verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, en niet ‘de staking van de 100.000‘? En waarom zoomt de media altijd in op gewapende strijders zoals het Vrije Syrische Leger, en praktisch nooit op de sociale verdediging zoals dat van de Witte Helmen? Maar de belangrijkste les is misschien wel deze: gewapende groepen hebben het meest van doen met geld- en wapenleveringen, maar kosten stukken van mensen. Geweldloos verzet heeft minder baat met geld, en is meer geholpen met media coverage. Via sociale media kunnen wij als individuele vredesactivisten gemakkelijk de boodschap van deze groepen verspreiden, om zo democratische ontwikkelingen mede tot stand te brengen.

Standard